Lembaga Rayuan

Lembaga Rayuan merupakan satu badan berkecuali atau tribunal yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) untuk mendengar rayuan daripada pihak yang terkilan. Ditubuhkan di bawah subseksyen 36(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Mohon Rayuan